Nadgrobni Spomenici

Nadgrobni Sopomenici

Spomenici su vekovima bili sastavni deo ljudske istorije. Izgrađeni su da obeleže značajne događaje, osobe i mesta. Spomenici nisu samo fizičke strukture, već predstavljaju vrednosti i verovanja jednog društva.
Jedan od najpoznatijih spomenika na svetu je Kip slobode u Njujorku. Statua predstavlja slobodu i demokratiju, Francuska je poklonila Sjedinjenim Državama u znak sećanja na njihov savez tokom Američke revolucije. Statua je postala simbol nade i mogućnosti za imigrante koji dolaze u Sjedinjene Države.
Još jedan značajan spomenik je Tadz Mahal u Indiji. Tadz Mahal je sagradio car Šah Jahan kao počast svojoj ženi Mumtaz Mahal. Spomenik je poznat po svojoj arhitektonskoj lepoti i smatra se jednim od najvećih izraza ljubavi na svetu.
Spomenici ne samo da obeležavaju istorijske događaje, već služe i kao kulturni simboli. Piramide u Gizi u Egiptu su svedočanstvo drevne civilizacije ove zemlje.

Cena nadgrobnih spomenika zavisi od dimenzija, izbora kamena i posebnog dizajna. U ponudi imamo različite vrste granita i mermera.